O nas

„Siła leży w jedności“

W dniu 7. maja 2018r. zainaugurowała swoją działalność strzelnica „Anna” w Maleniskach (gmina Pawłosiów, powiat jarosławski) na Podkarpaciu. Powstała w miejscu strzelnicy, działającej jeszcze od czasów austriackich. Jej rewitalizacja to efekt wspólnego przedsięwzięcia i zgodnego działania poseł Ziemi Jarosławskiej, Pani Anny Schmidt – Rodziewicz, Ministerstwa Obrony Narodowej, Gminy Pawłosiów, Starostwa Jarosławskiego oraz Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego. Ogromne wsparcie przedsięwzięcie uzyskało także od 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, a szczególnie 34. Batalionu Lekkiej Piechoty z Jarosławia. Powinniśmy zatem podkreślić wagę tego, co się wydarzyło: współpraca MON-u, Powiatu Jarosławskiego i organizacji pozarządowej – Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego przy ogromnym zaangażowaniu Posłanki Ziemi Jarosławskiej na Sejm RP dała wymierny, bez przesadnej skromności, sukces. Sukces w skali kraju, bo wbrew nieśmiertelnym: nie da się, ja bym chciał, ale..., jeszcze nie teraz, ach, te przepisy, itp. itd., zwykłe „chcieć to móc”, po raz kolejny dowodzi, że można. Równie ważny, a może nawet najważniejszy w tym przedsięwzięciu jest, moim zdaniem, element wzajemnego zaufania tych trzech podmiotów. To rzeczywisty fundament tego przedsięwzięcia. I jeżeli cokolwiek podkreślić, to właśnie to i tylko to. Dlatego, moim zdaniem, powinniśmy podkreślać znaczenie współdziałania i współpracy, które przyniosły sukces na Podkarpaciu i stanowią wzorzec postępowania dla pozostałych województw. Może warto to nagłośnić w Sejmie – mamy wszak znaczącą reprezentację parlamentarzystów. A my możemy przecież służyć daleko idącą pomocą tym, którzy chcą zaryzykować i potrafią współdziałać.

insp. ZS Marek Matuła
Komendant
Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego