Oferta szkoleniowa dla osób pełnoletnich*

„Uczymy strzelać od 1910 roku“

Szkolenie podstawowe*

Dla osób, które nie miały wcześniej styczności z bronią bądź kontakt ten był minimalny. 50 szt. amunicji. Cena szkolenia jest zależna od wybranej broni:

Broń Cena
AKM 275 zł
Glock/UZI 200 zł
AR/Galil 250 zł
Szkolenie jest przeprowadzane na jednym rodzaju broni.

Zakres szkolenia

 • Budowa, zasada działania oraz specyfika wybranych jednostek broni palnej
 • zapoznanie z osprzętem strzeleckim
 • zapoznanie z warunkami oraz zasadami bezpieczeństwa
 • nauka przyjmowania prawidłowej postawy strzeleckiej,
 • nauka prawidłowego złożenia się do strzału (trening strzelecki „na sucho”)
 • przyjęcie postawy strzeleckiej
 • dobycie broni
 • chwyt broni
 • przeładowanie broni (opcja bez wprowadzonego naboju do komory nabojowej)
 • nauka pracy na języku spustowym
 • zapoznanie z sytuacjami awaryjnymi mogącymi wystąpić w trakcie strzelania
 • strzelanie statyczne z broni palnej

Specjalistyczne szkolenie strzeleckie, poziom I*

Przeznaczone dla osób z podstawowymi umiejętnościami bezpiecznej obsługi broni palnej. 100 szt. amunicji. Cena szkolenia jest zależna od wybranej broni:

Broń Cena
AKM 500 zł
Glock/UZI 350 zł
AR/Galil 450 zł
Szkolenie jest przeprowadzane na jednym rodzaju broni.

Zakres szkolenia

 • doskonalenie nawyków związanych z bezpieczną obsługą broni.
 • rodzaje pracy na języku spustowym
 • trening strzelecki na „sucho”:
 • lokalizacja celu w zależności od jego umiejscowienia
 • przyjmowanie postawy strzeleckiej (kod zegarowy)
 • złożenie się do strzału
 • usuwanie awarii broni
 • strzelanie z broni palnej
 • statyczne (optymalna jakość strzelania poprzez doskonalenie pracy na języku spustowym)
 • dynamiczne (zapoznanie z rodzajami prowadzonego ognia: dublet, 2+1 itd.)

Specjalistyczne szkolenie strzeleckie, poziom II*

Dla osób z wiedzą oraz umiejętnościami wyczerpującymi zagadnienia szkolenia podstawowego oraz poziomu I. 150 szt. amunicji. Cena szkolenia jest zależna od wybranej broni:

Broń Cena
AKM 725 zł
Glock/UZI 500 zł
AR/Galil 650 zł
Szkolenie jest przeprowadzane na jednym rodzaju broni.

Zakres szkolenia

 • doskonalenie nawyków związanych z bezpieczną obsługą broni.
 • trening strzelecki na „sucho”:
 • przyjmowanie postawy strzeleckiej oraz złożenie się do strzału w zależności od zaistniałej sytuacji
 • zmiany postawy strzeleckiej
 • zmiany kierunków strzelania
 • zmiany postawy strzeleckiej wraz ze zmianą kierunków strzelania
 • usuwanie awarii broni w zależności od zaistniałej sytuacji
 • strzelanie statyczne
 • strzelanie dynamiczne

Specjalistyczne szkolenie strzeleckie, poziom III*

Dla osób z wiedzą oraz umiejętnościami wyczerpującymi zagadnienia szkolenia podstawowego oraz poziomu I i II. 200 szt. amunicji. Cena szkolenia jest zależna od wybranej broni:

Broń Cena
AKM 950 zł
Glock/UZI 650 zł
AR/Galil 850 zł
Szkolenie jest przeprowadzane na jednym rodzaju broni.

Zakres szkolenia

 • trening strzelecki na „sucho”
 • składanie się do strzału
 • zmiany postawy strzeleckiej
 • zmiany kierunków strzelania
 • operowanie bronią w trakcie przemieszczania się
 • postawy strzeleckie wymuszone
 • obsługa broni jednorącz (ręka dominująca, ręka słabsza)
 • wykorzystanie dostępnych zasłon
 • niestandardowe wykorzystanie broni palnej
 • zachowanie w przypadku próby odebrania broni
 • strzelanie statyczne

Strzelanie dynamiczne

 • do kilku celów
 • z wykorzystaniem zasłon
 • ze zmianą postawy
 • ze zmianą kierunków
 • jednorącz w tym z wykorzystaniem ręki „słabszej”
 • w ruchu
 • w bezpośrednim kontakcie

* szczegółowej informacje odnośnie tematyki szkoleń udzielane są indywidualnie, osobom zainteresowanym.
* organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do odmowy zakwalifikowania na powyższe szkolenia, bez podawania przyczyny.
* organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do krótkiego sprawdzenia kompetencji odnośnie zakwalifikowania na powyższe szkolenia.
* powyższe ceny obowiązują w grupach do 6 osób, inne opcje ustalane są indywidualnie.

Plac ćwiczeń taktycznych

Plac ćwiczeń taktycznych przygotowany jest do prowadzenia zajęć z przedmiotów wchodzących w skład szkolenia bojowego (m.in. taktyka ogólna, powszechna obrona przeciwlotnicza, rozpoznanie i armie innych państw). W jego obrębie znajduje się ośrodek do szkolenia inżynieryjno-saperskiego oraz ośrodek do prowadzenia zajęć z obrony przed bronią masowego rażenia. Plac ćwiczeń taktycznych o powierzchni około 7 hektarów pozwala na równoległe prowadzenie zajęć ze szkolenia taktycznego z zakresu indywidualnego wyszkolenia żołnierza z kilkoma plutonami jednocześnie. W oparciu o plac ćwiczeń taktycznych można realizować zajęcia ze szczebla drużyny oraz wybrane elementy z zakresu działań taktycznych plutonu.