Polityka prywatności

Administratorem Państwa danych jest Związek Strzelecki „Strzelec" Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Rzeszowie, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000483809. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: zs.strzelec.jp@gmail.com. Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem: ul. Jagiellońska 6, 35-328 Rzeszów.

Podane dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Państwa danych); posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody mogą Państwo skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze w Rzeszowie przy ul. Jagiellońskiej 6 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: zs.strzelec.jp@gmail.com. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego, w ramach zawieranych z Państwem umów.